Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6

Vorming en Toerusting (werkgroep V&T)

Programma Vorming en Toerusting van de gezamenlijke kerken te Tiel.
Deze agenda van vorming en toerusting wordt u aangeboden door de Werkgroep Vorming en Toerusting van de Raad van Kerken in Tiel.
De werkgroep wordt gevormd door:v&t
Ed van de Moosdijk, pastoraal werker namens Dominicusparochie Tiel,
Sjaan van de Werk namens de wijkkerk Drumpt,
Maria Wynia namens de wijkkerk Schaepmanstraat,
Anneke Klokman namens de wijkkerk Tiel/Wadenoijen


Inhoud:

* Maal en verhaal

* Wandelen

* Biblioloog

* Marcus lezen

* Is er straks genoeg te eten? (duurzaam voedsel)

* Red hen die geen verweer hebben (Huub Oosterhuis)

* Beeldel van onze economie: winst of verlies?

* Werken van Barmhartigheid

* Lutherlezing  over de vrijheid

* Ruimte voor anderszijn

* Oecumenische gesprekken Henri Nouwen

* De West Betuwse Bijbelquiz

* Middag Wadenoijen

* Vooraankondiging 34e Kirchentag

* BIJBELSTUDIE
Maal en Verhaal

Al twee jaar wordt er regelmatig gekookt in de pastorie in Wadenoijen.
Het zijn gezellige avonden met lekker eten en een goed gesprek.

Dit najaar zijn de maaltijden op do. 13 sept., di. 23 okt. en do. 29 nov.
Het begint om 18.00 uur tot 20.00 uur.
Opgave bij Ds. Karin Spelt, tel 06-13554749 of e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


Wandelen


Het Kromme Rijnpad is een prachtig pad, wat zich, doordat het nauwelijks over asfalt gaat, goed leent voor
bezinning en onderling gesprek.

Dinsdag 25 september, en donderdag 25 oktober.
Graag van te voren aanmelden bij ds. Mieke Bregman, tel. 0344-612435 of e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Biblioloog

Heeft de bijbel betekenis voor mij? Of anders gevraagd, waar zit de betekenis dan?
Biblioloog is een methode om de tekst van de bijbel volstrekt serieus te nemen en tegelijk ruimte te scheppen voor mijn eigen identificatie.
Biblioloog is een uitnodiging om dieper in de tekst te duiken - waarbij niemand iets moet zeggen, maar iedereen iets mag zeggen.
De tekst wordt in kleine delen gelezen. Vervolgens identificeren wij ons met een bepaalde persoon. Aan deze persoon wordt een vraag gesteld, waarop wie wil een antwoord geeft.

Donderdag 6 okt., 19:45 uur, Caecilienhof.
Info bij ds. Detlef Bohlken tel. 634655 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.Marcus lezen

brood delen en de reis voortzetten!
In het gedeelte uit het Marcusevangelie van hoofdstuk 6:1 tot 8:26 komen we Jezus met zijn leerlingen in zeer verschillende situaties tegen. Op het eerste gezicht lijkt het een nogal een rommelige verzameling van losse verhalen. Bij nader toezien blijkt Marcus echter wel degelijk consequent een hoofdgedachte nader uit te werken.
Is er verband tussen de mensen waar Marcus zijn evangelie voor schreef en onze situatie hier en nu?
We lezen en bespreken het met elkaar.

Data: maandagavonden van 8, 15 en 29 oktober in het Inloophuis, Kerkplein 1,
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur.
Graag tevoren opgave bij ds. Leen de Ronde, tel 0344-634090 of 06-28302624 of e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.Is er straks nog wel genoeg te eten?

Duurzaam voedsel
Eén misoogst in de Verenigde Staten en voedselprijzen schieten de lucht in.
Wat is er aan de hand?
Wat zijn de gevolgen in Nederland en wat kan ik zelf doen?
Hoe kan onze aarde al die miljarden nieuwe bewoners voeden?
En hoe komt het dat veel voedsel voor het in de winkel komt wordt weggegooid? Wat betekent dat voor onze waardering voor voedsel? Kunnen mensen met een smalle beurs hun eten straks nog wel betalen? Deze avond staan we stil bij wat we eten, produceren en weggooien. Daarvoor kijken met elkaar naar fragmenten van de documentaires "Taste the Waste" en "Our daily Bread". We kijken ook vanuit Bijbels perspectief: hoe gaan we om met de schepping? Hoe zorgen' we voor onszelf, elkaar en onze omgeving?
Dit alles bespreken we op de meest geschikte plaats: de Voedselbank in Tiel.

Datum: woensdag 10 okt.
Tijd: 20.00 uur.
Plaats: Voormalig GGR Gasgebouw Westeluidensestraat 46
Leiding: Pastor Ed van de Moosdijk.
Opgave: parochiesecretariaat Dominicus, tel: 0344-61.37.01 of e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


Red hen die geen verweer hebben

In een met passie geschreven pamflet van vijftig bladzijden beschrijft Huub Oosterhuis als een hedendaagse profeet wat zijns inziens het hart van de theologie zou moeten zijn: het visioen van een rechtvaardige samenleving.
De God van de Bijbel is geen onpartijdig opperwezen boven arm en rijk uit maar bondgenoot van wie zwak of arm is.

Red hen die geen verweer hebben Een avond om met elkaar door te praten over wat voor ons de kern van geloven is. Het gesprek wordt verwerkt in de eerstvolgende viering op 21 oktober in Drumpt.

Datum: 16 oktober
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Drumptse Hof, Balije 1 Tiel
Leiding en opgave: ds. Mieke Bregman, tel. 0344- 612435 of e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Graag van tevoren opgeven: de avond gaat door wanneer er minimaal 6 deelnemers zijn.

Gegevens over het boek: Huub Oosterhuis: Red hen die geen verweer hebben, Ten Have 2012,
Prijs: € 4,95 (graag van te voren lezen)


Beelden van onze economie: winst of verlies?

Geen mens die niet te maken heeft met 'de economie', want dan gaat het om de basis van ons leven, letterlijk: de middelen van bestaan. Wat krijg ik in m'n portemonnee, en belangrijker: wat kan ik daar mee doen? Misschien nog belangrijker: welke waarde hecht ik daar dan aan? Want ook al is onze welvaart (als BNP - bruto nationaal product) sinds de laatste oorlog elke twintig jaar verdubbeld, dat wil niet zeggen dat we ook gelukkiger zijn geworden. Intussen heeft de Westerse markteconomie zich wereldwijd verspreid. Wat zijn de gevolgen hiervan: positief of negatief , winst of verlies ?
Jezus heeft ons leren bidden: Geef ons heden ons dagelijks brood... Is de economie daarom een soort noodlot, die we als eb en vloed maar laten gebeuren, of is het daarom juist een terrein van menselijke keuzes en verantwoordelijkheid ? We willen de beelden en het commentaar daarbij op ons laten inwerken van de filmdocumentaire: De economie van het geluk! Welk antwoord kan er gegeven worden op de crises die we nu beleven?

De werkgroep Kerk en Milieu Tiel heet u daartoe van harte welkom.
Datum: donderdag 18 oktober,
Tijd: 19.30 uur in het Inloophuis.
Info: ds. Leen de Ronde, tel 634090
of e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


Werken van Barmhartigheid

Werken van Barmhartigheid 'De hongerigen te eten geven', de'dorstigen te drinken geven', 'de naakten kleden', 'de vreemdelingen herbergen', 'omzien naar de zieken', 'de doden begraven' en de gevangenen bezoeken'. Dat zijn werken van barmhartigheid.
Naar aanleidng van het 125-jarig bestaan bestaan van de Sint Barbarakerk in Culemborg is er een boekje uitgegeven over de werken van barmhartigheid.
De Sint Barbarakerk heeft mooie gebrandschilderde ramen uit 1928 die de werken van barmhartigheid uitbeelden. Bij ieder raam in het boekje (156 blz.) staat vermeld wat de bijbel zegt over het werk van barmhartigheid, welke heilige erbij hoort en waarom, wat de kerkvader Augustinus over ieder afzonderlijk werkt zegt en een meditatie over het werk.

Op maandag 23 oktober: bespreekt Joset van Leeuwen de werken van barmhartigheid vanuit bijbels perspectief.
Op maandag 6 november: bespreekt Gerben Zweers de werken vanuit het commentaar van kerkvader Augustinus.

Plaats: Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel
Tijd: 20:00 uur
Opgave: parochiesecretariaat Dominicus, tel: 0344-61.37.01
of e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


Lutherlezing over de vrijheid

De vrijheid van een christenmens - met elkaar gaan wij een aantal passages uit dit werk van Luther lezen en gaan wij hierover in gesprek:

Een christenmens is een vrije heer over alle dingen en is niemand onderdanig.
Een christenmens is een gehoorzame dienstbare dienstknecht in alles en is iedereen onderdanig.

Twee kanten van dezelfde medaille - maar zo scherp formuleert Luther de vrijheid.
Zoals ook luther dat gedaan zou hebben, praten wij in gezellige sfeer, onder het genot van een lekker hapje en een drankje. Meer weten over de achtergronden van de lutherse traditie? Je bent van harte welkom!

Graag opgave vooraf!
Datum: 31 oktober
Tijd: 20:00
Plaats: Hogeweidseweg 51, 4001 GK Tiel
Opgave en informatie bij ds. Detief Bohlken, tel. 0344- 634655 of e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


Ruimte voor anderszijn

SOMS IS HET NIET WAT HET LIJKT...
Bent u mantelzorger van iemand met een nietzichtbare beperking of wilt u er meer over weten? Dan bent u van harte welkom! Soms zien we gedrag bij mensen of kinderen waarvan we denken: 'wat een vreemde reactie' of 'waarom kijkt hij/zij me niet aan?'. Er zijn echter mensen aan wie je niets ziet maar die wel een nietzichtbare (sociale) beperking hebben. Voor hen is het niet vanzelfsprekend om mee te draaien inde maatschappij. Ouders, kinderen, broers, zussen, opa's, oma's en andere naasten hebben contact en soms ook de zorg voor mensen met een sociale beperking. Ze lopen tegen (voor)oordelen en onbegrip aan omdat aan de buitenkant vaak niet zichtbaar is wat er aan de hand is. Zij zetten zich in voor de ander maar voelen zich vaak ook in de steek gelaten door de omgeving.

HOE IS HET OM NAASTE TE ZIJN VAN....
Door middel van een paar korte ervaringsfilmpjes willen we deze avond met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen, begrip en ondersteuning te bieden en misschien wel van elkaar te leren hoe er naar derden mee om te gaan.

Datun: 8 November
Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur
Plaats: het lnloophuis Kerkplein 1 Tief I
Infi en opgave via tel. 622733

Deze avond wordt georganiseerd door de werkgroep 'ruimte voor anderszijn'
Desiree Helmond, Steunpunt Mantelzorg Tiel, Willy Koemans, Josien van IerselOecumenische gesprekken Henri Nouwen

Vindt u het leuk om een goed boek te lezen en daar met elkaar over door te praten? Dan nodigen wij u van harte uit om gedurende twee avonden in gesprek te gaan naar aanleiding van het boek 'Eindelijk thuis' van Henri Nouwen.
'Eindelijk thuis' is een boek dat begint met het schilderij van Rembrandt 'De terugkeer van de verloren zoon'. Dit schilderij heeft Rembrandt gemaakt n.a.v. het verhaal van de verloren zoon. Henri Nouwen wordt geraakt door het schilderij, neemt het mee op zijn weg en besluit er een boek over te schrijven. Hij gaat in op de drie centrale figuren in het verhaal en op het schilderij: de jongste zoon, de oudste zoon en de vader. Wat zeggen die mensen over ons? Herkennen wij ons in een van hen of misschien in alle drie? Waar raakt het verhaal, waar raakt het schilderij aan ons eigen leven? Daar gaat Henri Nouwen uitgebreid op in.

Data: Maandagavonden 26 nov. en 3 dec. van 20.00 uur - 22.00 uur
Plaats: in de grote zaal van de RK pastorie te Tiel.
Info en opgave: ds Helma van Loon, predikant in Culemborg tel. 0345- 533346 of e-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. , of pastor Joset van Leeuwen, tel. 0345-512660, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .
Wees van harte welkom!


De West Betuwse Bijbelquiz

Zin een gezellige avond? Dan bent u / ben jij aan het goede adres.
De Werkgroep Vorming en Toerusting organiseert de West-Betuwse Bijbelquiz. Je kunt je bijbelkennis individueel laten testen, maar je kunt je ook als groep opgeven. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Alle verschillende partijen strijden om zo veel mogelijk punten en tussendoor en achteraf is er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten, natuurlijk onder het genot van een hapje en drankje. We hopen op een grote groep deelnemers: jong en oud, uit alle kerken, werkgroepen, etc. met veel en weinig bijbelkennis. Dus geef je op en doe mee!!

Datum: woensdag 28 november
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Caeciliakapel
Presentatie: Ed van de Moosdijk. Met verschillende predikanten als jury.
Opgave en info: parochiesecretariaat Dominicus, tel: 613701
of e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


Middag Wadenoijen

Christmas carols
Het koor uit Zeist komt het programma en v&t voorzien van een luister- en zangmiddag.
Bekende en minder bekende kerstliederen worden ten gehore gebracht en met elkaar gezongen.

Datum: zondag 9 december
Tijd: 15:30 uur
Plaats: Kerk van Wadenoijen, Lingedijk 23
Info: ds. Jaap Huttenga, tel. 664346.Vooraankondiging 34e Kirchentag

Zoveel als je nodig hebt (Exodus 16:18) 34e Kirchentag, van 1 t/m 5 mei 2013 in Hamburg.
De Kirchentag is een plek om in gesprek te komen. In de ontmoeting met mensen, met God, met jezelf.
Het is de bedoeling, dat wij vanuit Tiel met een groep naar Hamburg gaan. In het voorjaar wordt hierover nog een informatieavond georganiseerd.
Meer weten: neem contact op met ds. Detlef Bohlken, 634655. e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .
Zet 1-5 mei vast in de agenda