bezoek of hulp

Bezoek
In onze parochie zijn veel vrijwilligers actief in het bezoekwerk. Ouderen en zieken worden, wanneer men dat wenst, thuis bezocht. Elke geloofsgemeenschap geeft dit bezoekwerk op eigen wijze vorm. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina van uw geloofsgemeenschap. Wanneer u graag iemand van het pastoraal team wilt spreken kunt u dat laten weten via het secretariaat van de parochie.
Voor de parochie Heilige Suitbertus is dat:
E: secretariaat@suitbertusparochie.nl of Tel: (0345) 51 26 60

Hulp bij een levensvraag
Bij levensvragen, geloofsvragen, ziekte of gemis en verdriet kan het goed zijn als er iemand naar je luistert en met je in gesprek gaat. Dat is bij uitstek een taak van onze pastores die "zorgen voor de ziel". Neem gerust contact met één van hen op (zie: pastoraal team).

Hulp bij rouw
Ieder jaar overlijden er parochianen. Jaarlijks staan wij daar als parochie bij stil in de vieringen van Allerzielen. Als alle namen klinken en voor ieder een licht wordt ontstoken, besef je pas hoeveel mensen er zijn weggevallen uit ons midden. Dat raakt de hele gemeenschap.

Als de parochiegemeenschap zich al zo sterk bewust is van het verlies van deze mensen, hoeveel te meer zal dit gevoeld worden door hun naasten. Alles verandert en weinig is nog vanzelfsprekend.
Naast al het verdriet kan de periode van rouw ook een tijd zijn van verwondering om alles wat er met je gebeurt. Het kan goed zijn om met anderen die hetzelfde meemaken over al die verwarrende gevoelens en ervaringen te praten. In onze parochie worden verschillende mogelijkheden geboden, waaronder de ontmoetingsroep voor rouwverwerking.

Ontmoetingsgroep Rouwverwerking


Sinds enkele jaren zijn er binnen onze parochie regelmatig rouwverwerkinggroepen actief. De ervaring leert dat het mensen die een dierbare hebben verloren goed kan doen met elkaar over het verlies te praten. Vaak is ook het geloof daarbij onderwerp van gesprek, want iemand verliezen die je dierbaar is, raakt je tot in het diepst van je ziel. Allerlei gevoelens van pijn, verdriet, leegte, woede, schuld, dankbaarheid en opluchting kunnen worden ervaren. Mensen die een groot verlies doormaken, krijgen vaak in de eerste periode nog veel steun van hun omgeving. Na een paar maanden wordt dat minder en vertel je je verhaal misschien ook niet zo makkelijk meer. Dan kan het helpen om anderen te ontmoeten die ook een groot verlies hebben geleden.

Regelmatig start een nieuwe ontmoetingsgroep voor rouwenden. De bijeenkomsten zijn opgebouwd rondom toepasselijke teksten, foto's en muziek. In elke bijeenkomst is er naar aanleiding van de gelezen tekst (of de andere werkvormen) een open ontmoeting waarin men desgewenst ervaringen rondom het verlies van hun dierbare met elkaar kan delen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Lilian Weijman: lweijman@kerkmail.nl
Vincent van der Helm: diaken.vanderhelm@suitbertusparochie.nl

Hulp bij financiële nood
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is een traditionele activiteit van de kerk. Door veranderingen in het economische klimaat komen werkgelegenheid en positie van sociaal zwakkeren in onze samenleving in de knel. Veranderend beleid en regelgeving van onze overheid op het gebied van werk, inkomen en sociale voorzieningen zorgen ervoor, dat steeds vaker een beroep zal worden gedaan op de charitatieve instellingen. Een blijvende taak voor ons als kerkgemeenschap. Voor meer informatie of hulpaanvraag zie:

PCI Heilige Suitbertus:
www.pciwestbetuwe.nl
info@pciwestbetuwe.nl