ziekenzalving of -zegen aanvragen

Wat is het?
De Ziekenzalving is een van de zeven Sacramenten welke de Rooms-Katholieke kerk telt. Was het vroeger de gewoonte om dit Sacrament bijna alleen toe te dienen op het moment, dat iemand dreigde te sterven, tegenwoordig denkt men daar anders over. Sinds het 2e Vaticaans Concilie (1962-1965) wordt er naar toe gewerkt om dit Sacrament te vieren bij (ernstig) zieken en bij ouderen. De kracht en bemoediging welke van dit Sacrament uitgaan, kunnen ten volle worden beleefd, indien dit niet wordt uitgesteld tot het laatste moment. Het komt ook veelvuldig voor, dat tijdens vieringen in parochiekerk, verpleeg- en verzorgingshuizen, de Ziekenzalving gezamenlijk kan worden ontvangen. Zowel voor de betrokkenen als voor hun familie zijn dit genadevolle gebeurtenissen.
Indien er geen priester aanwezig is, dienen pastoraal werkers of diaken de ziekenzegen toe. Dit is geen sacrament, maar een biddend samenzijn rond de zieke.

Informatie of aanmelding
Voor meer informatie over (gezamenlijke) ziekenzalving of het aanvragen ervan, kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw lokale geloofsgemeenschap. U kunt ook onze folder raadplegen.