iets doen in de parochie

Samen dragen we het pastoraat
In onze parochie H. Suitbertus zijn honderden mensen als vrijwilligster of vrijwilliger actief! Dankzij al die mensen die een deel van hun tijd aan het parochiewerk geven, kan onze parochie zoveel mensen van dienst zijn, ondersteunen en inspireren!

Wat er allemaal te doen is in de parochie?
Er is in de parochie veel te doen. Wandelt u graag met de hond? Dan is het lopen van een bezorgwijk van het parochieblad misschien wel iets voor u! Hebt u niet veel tijd over dan kunt u misschien voor de kerkbalans lopen. Dat hoeft maar één keer per jaar!

Houdt u van tuinieren? Onze tuinmannen die de pastorietuinen en begraafplaatsen onderhouden kunnen altijd een handje extra gebruiken!

Bent u een echte klusser met verstand van zaken op het gebied van schilderwerk, timmerwerk en onderhoud van gebouwen? Meldt u zich dan bij de locatieraad van uw geloofsgemeenschap!

Wilt u graag iets voor ouderen of zieken betekenen? Dan kunt u aanschuiven bij een van de ziekenbezoekgroepen. U maakt mensen blij met een bezoekje, een praatje, wat medeleven en belangstelling. Dat bezoekwerk kunt u makkelijk in uw agenda inpassen. U bepaalt in overleg met de oudere of zieke wanneer en hoe vaak u op bezoek komt.

Vindt u het fijn om met kinderen en jongeren op te trekken? Neem dan eens contact op met een van de werkgroepen die betrokken zijn bij de Doopvoorbereiding, de Eerste Communievoorbereiding, de Vormselwerkgroep, of de Kleuterkerk.

Of wilt u meedenken over beleid en pastorale zaken? Neem dan eens contact op met iemand van het parochiebestuur of het pastoraal team. Zij kunnen u nader informeren over hoe u de parochie van dienst kunt zijn.

Zo zijn er nog veel meer taken op te noemen waarbij uw talenten, tijd en zorg voor de parochie welbesteed zijn!

Is meedoen in de parochie ook iets voor u?
Wilt u meehelpen? Graag! U bent van harte welkom!
Neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat tel. 0345-51 26 60 of stuur een mailtje naar secretariaat@suitbertusparochie.nl