meer weten over het geloof

Individueel / persoonlijk
Heeft u een vraag over het geloof? Of misschien wilt u wel katholiek worden? Of wilt u ergens over praten, gewoon eens uw hart luchten of een advies krijgen? De leden van het pastoraal team ontmoeten u graag. Dat kan ook vertrouwelijk. U kunt met alle pastores contact opnemen. Speciaal voor geloofsvragen en geloofsbegeleiding is Laura de Vries.

Met anderen samen
In de parochie willen wij graag met elkaar ons geloof verdiepen. Er zijn verschillende geloofsgroepen actief die elkaar op avonden ontmoeten (meestal 7-8 keer per halfjaar of jaar). Activiteiten zijn bijvoorbeeld: een Bijbeltekst lezen en daarover uitwisselen, samen een boek lezen, gebed en meditatie enzovoort. De groepen bestaan meestal uit 5 tot 15 personen en worden begeleid door een pastor of door vrijwilligers. September en januari zijn handige tijden om in te stappen, maar soms is het ook mogelijk door het jaar heen. Een aantal groepen en activiteiten vindt u bij Activiteiten op deze website. Voor een meer volledig overzicht kunt het beste contact opnemen met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of met pastoraal werker Laura de Vries, pwldevries@gmail.com.

2017-2018 - Geloofscursus: Onderweg in de YouCat
Het komende jaar biedt het pastoraal team één geloofscursus aan voor beide parochies. We richten ons deze keer speciaal op mensen van jonge en middelbare leeftijd. Ben je tussen 16 en 55 jaar en wil je echt een keer aan de slag gaan met wat de Rooms-katholieke Kerk ons leert? Dan is ‘Onderweg in de YouCat’ iets voor jou. Op acht avonden duiken we samen in vragen als: wat wij geloven, hoe wij vieren, hoe wij leven en hoe wij bidden. Vanuit de officiële teksten gaan we hierover met elkaar in gesprek. De pastoraal werkers Laura de Vries en Ed van de Moosdijk begeleiden -samen en afwisselend- de groep.

Locatie: Pastorie H. Barbara, Ridderstraat 198, Culemborg
Data en tijd: 8 woensdagavonden van 20:00-21:45.
27 september: Waarom wij kunnen geloven
25 oktober: Ik geloof in God de Vader
29 november: Ik geloof in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God
17 januari: Ik geloof in de Heilige Geest
21 februari: Hoe wij vieren
21 maart: Waartoe zijn we op aarde, wat moeten we doen?
25 april: De Tien geboden
16 mei: Hoe wij kunnen bidden
Informatie en aanmelding: pwldevies@gmail.com of e.vandemoosdijk@suitbertusparochie.nl
Contactpersonen: Laura de Vries en Ed van de Moosdijk