meer weten over het geloof

Individueel / persoonlijk:

Heb je een vraag over het geloof? Of misschien wil je wel katholiek worden? Of wil je ergens over praten, gewoon eens je hart luchten of een advies krijgen? De leden van het pastoraal team ontmoeten jou graag. Dat kan ook vertrouwelijk. Je kunt met alle pastores contact opnemen, maar speciaal voor jongeren en voor geloofsbegeleiding zijn Meike Hettinga en Laura de Vries.
Met een groep: 'Samen onderweg' 
Na de Wereldjongerendagen in 2016 is er een gezellig groepje ontstaan van 16+ jongeren die een aantal keer per jaar bij elkaar komen. We gaan met elkaar in gesprek over wat we geloven en schuwen daarbij ook de moeilijke vragen niet. We proberen de avonden samen voor te bereiden en de thema’s komen uit onze eigen vragen. Meestal komen we bij elkaar op de pastorie in Culemborg (Ridderstraat 198). Je bent van harte uitgenodigd om een keer langs te komen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met pastoraal werker Meike Hettinga, mhettinga@pj23.nl