mijn kind laten vormen

Wat is het vormsel?
Het vormsel is de bevestiging van het doopsel. Vaak zijn we als baby al gedoopt. Op een later moment komt de bisschop, of een plaatsvervanger, langs om de doop te bevestigen. Het vormsel bevestigt je als lid van onze katholieke gemeenschap en als kind van God. Dit gebeurt door het ontvangen van de gave van de Heilige Geest, middels een zalving met olie. Andersom bevestig jij door het ontvangen van het vormsel ook dat je als katholiek door het leven wilt gaan. Het vormsel maakt je tot een volwassen gelovige. De gave van de Geest stelt je daartoe in staat. Aan jou de taak om het waar te maken! Volwassen zijn betekent ook verantwoordelijk zijn voor wie je bent en wat je doet.
Klik hier voor een filmpje met een uitleg van het vormsel.

Voor wie is het?
In principe kan iedereen van twaalf jaar en ouder, die katholiek gedoopt is, zich aanmelden voor het vormsel. De meeste kinderen ontvangen het vormsel wanneer ze in groep 8 zitten. Als je nog niet gedoopt bent en nog geen lid bent van de katholieke kerk, dan horen we dit graag bij je aanmelding. We nemen dan hierover contact met je op.

Wat gebeurt er?
Zowel de kinderen als hun ouders worden op het vormsel voorbereid. Die voorbereiding is niet alleen nodig om de Vormselviering zelf bewust en goed mee te kunnen maken. Ook is hij bedoeld als startpunt voor later: om voortaan als volwassen gelovige door het leven te kunnen gaan.

Voor de ouders is er een ouderavond. Op deze avond wordt alle noodzakelijke praktische informatie gegeven en vindt er inhoudelijke verdieping plaats. Ouders zijn medeverantwoordelijk voor de voorbereiding van de kinderen. Zowel het voorbereidingsweekend als de overige organisatie rond het vormsel kan alleen maar plaatsvinden als ook de ouders zich daarvoor inzetten. Op de ouderavond zal uitgelegd worden wat er van de ouders wordt verwacht en kunnen zij zich intekenen op de diverse taken.

Waar vindt het plaats?
Elk jaar zal er op één locatie in de parochie een Vormselviering plaats vinden. Voorwaarde is, dat er tenminste 25 vormelingen zijn.
In 2018 zal de Vormselviering plaatsvinden op zondag 27 mei. Hoe laat en waar is nog niet bekend.
Natuurlijk zullen wij dit z.s.m. vermelden op de website.

Uitnodiging
Ondanks het feit dat ieder, in onze parochie ingeschreven, kind van ~12 een persoonlijke uitnodiging zal ontvangen, willen we graag een ieder, die hier ook interesse voor heeft, maar mogelijk in de administratie ontbreekt, uitnodigen voor dit Vormsel project. Dit wordt bekend gemaakt in de parochiebladen.

Aanmelding
Je kunt je schriftelijk of per e-mail aanmelden bij het secretariaat van je geloofsgemeenschap.

Of klik hier voor het aanmeldingsformulier.