mijn kind laten vormen


Wat is het vormsel?
Het vormsel is de voltooiing van het doopsel. Vaak zijn we als baby al gedoopt. Bij die gelegenheid ontvang je al de Heilige Geest die je tot kind van God maakt. Op een later moment komt de bisschop of een plaatsvervanger langs om de doop te bevestigen. Het vormsel bevestigt je als lid van de katholieke kerk en als kind van God.

Dit gebeurt door een nieuwe gave van de Heilige Geest, en met een zalving met olie. Andersom bevestig jij door het ontvangen van het vormsel ook dat je als katholiek door het leven wilt gaan. Het vormsel maakt je tot een volwassen gelovige. De gave van de Geest stelt je daartoe in staat. Aan jou de taak om het waar te maken! Volwassen zijn betekent ook verantwoordelijk zijn voor wie je bent en wat je doet.Klik hier voor een filmpje met een uitleg van het vormsel.

Voor wie is het?
In principe kan iedereen van twaalf jaar en ouder, die katholiek gedoopt is, zich aanmelden voor het vormsel. De meeste kinderen ontvangen het vormsel wanneer ze in groep 8 zitten. Als je nog niet gedoopt bent en nog geen lid bent van de katholieke kerk, dan horen we dit graag bij je aanmelding. We nemen dan hierover contact met je op.

Wat gebeurt er?
Voor onze hele parochie is er één vormselviering, waar je het Heilig Vormsel ontvangt. Zowel de kinderen als hun ouders worden op het vormsel voorbereid. Die voorbereiding is niet alleen nodig om de Vormselviering zelf bewust en goed mee te kunnen maken. Ook is hij bedoeld als startpunt voor later: om voortaan als volwassen gelovige door het leven te kunnen gaan.

Voor de ouders is er een ouderavond. Op deze avond wordt alle noodzakelijke praktische informatie gegeven en vindt er inhoudelijke verdieping plaats. Ouders zijn medeverantwoordelijk voor de voorbereiding van de kinderen. Zowel het voorbereidingsweekend als de overige organisatie rond het vormsel kan alleen maar plaatsvinden als ook de ouders zich daarvoor inzetten. Op de ouderavond zal uitgelegd worden wat er van de ouders wordt verwacht en kunnen zij zich intekenen op de diverse taken. De ouderavond staat dit jaar gepland op 8 januari 2018 om 20.00 in het parochie centrum van de st. Dominicuskerk in Tiel.

Alle kinderen van de parochie worden gezamenlijk voorbereid op het vormsel
De kern van de voorbereiding is het Vormselweekend. Tijdens dit weekend krijgen de vormelingen op een intensieve en boeiende manier alles geleerd wat ze moeten weten om gevormd te worden. Ondertussen leren ze de andere vormelingen beter kennen. Ze maken ook kennis met de vormheer. De kinderen worden voor de Vormselviering aan de eigen geloofsgemeenschap voorgesteld.

Wil je wat meer weten over het vormselkamp? kijk dan dit filmpje:


vormsel 2018

Vanaf januari gaan we beginnen met de voorbereidingen op het Vormsel. Hieronder de belangrijkste data:
- 8 januari Ouderavond om 20.00 in Tiel
- 9,10,11 maart Voorbereidingsweekend in groepsaccomodatie Katteveld te Werkhoven
- 25 mei om 19.00 oefenen vormselviering in de Dominucuskerk te Tiel
- 27 mei 13.00 Vormselviering in Tiel

Met vragen kan je mailen naar: vormsel@pj23.nl
Aanmelden voor het vormsel kan via onderstaand formulier:

klik hier voor het aanmeldingsformulier.