mijn kind laten dopen

Wat is het?
Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de gemeenschap van Christus. Het is de eerste stap van een nieuw leven: een leven als kind van God.
Klik hier voor een filmpje met uitleg van de doop.

Doopvoorbereiding
De meeste mensen in onze kerk worden als kind gedoopt. Voordat een kindje gedoopt wordt, komen de ouders eerst met de pastoor of met de diaken bij elkaar. Je maakt kennis met elkaar en praat door over vragen als: Waarom laat ik mijn kind dopen? Wat betekent het geloof voor mij en waarom vind ik/ vinden wij het belangrijk dat ons kind gedoopt wordt? Als je je kind laat dopen, betekent dit dat je je kind op de weg van en naar God zet, hoe ga je daar als ouders mee om? Hoe maak je dat zichtbaar? Daarnaast kijk je met elkaar naar het boekje: welke teksten zou je graag gelezen hebben tijdens de doopviering? Welke liederen gezongen?
Het zijn goede en gezellige avonden!

Aanmelding: U kunt uw kind aanmelden via:  
secretariaat.culemborg@suitbertusparochie.nl. Uw aanmelding wordt dan ontvangen door Anke van den Braak, op het gezamenlijk secretariaat van de parochie.
U kunt ook het digitale formulier op deze site invullen. Dan komen alle gegevens ook bij Anke van den Braak terecht.
Wij kennen gezamenlijke doopvieringen waarin wij meer kinderen tegelijk dopen. Op deze manier wordt uw kind echt door de hele parochie verwelkomd en opgenomen in de gemeenschap.
Die viering wordt ook met alle betrokken ouders voorbereid. Het is een inhoudelijk en gezellig traject waarin veel wordt gedeeld en uitgewisseld.

Data van doopvieringen en doopvoorbereidingen 2018:
doopvoorbereidingsavonden
woe 24 januari 2018
woe 14 maart 2018
woe 16 mei 2018
woe 29 augustus 2018
woe 19 september 2018
woe 31 oktober 2018
De voorbereidingsavonden zijn altijd in het parochiecentrum van de H. Dominicuskerk te Tiel,
St. Walburgkerkpad 3, 4001 MG, Tiel en beginnen om 20.00 uur.

Doopdatum
4 februari 2018 in Culemborg, doopheer pastoor Hogenelst
8 april 2018 in Tiel, doopheer diaken v.d. Helm
3 juni 2018 in Culemborg, doopheer diaken v.d. Helm
16 september 2018 in Tiel, doopheer pastoor Hogenelst
7 oktober 2018 in Culemborg, doopheer diaken v.d. Helm
18 november 2018 in Tiel, doopheer pastoor Hogenelst

Doop (Vormsel) van volwassenen
Natuurlijk zijn er niet alleen kinderen die gedoopt worden. Ieder jaar zijn er mensen die op latere leeftijd graag lid willen worden van de katholieke kerk. Samen met andere volwassenen volg je een eigen traject. Je komt samen in kleine groepjes om door te praten over de belangrijke zaken van het geloof: Wat is geloven? Waar geloof je in? Wie is God? Bid je en zo ja, hoe bid je? Hoe werkt voor jou het geloof door in je leven? In gesprek met elkaar denk je over deze onderwerpen na. Er is een stukje informatie en je praat met elkaar door over hoe je je geloof beleeft. Het zijn zeer waardevolle avonden!

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.