onze geschiedenis

Ontstaan
De parochie H. Suitbertus is per 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van acht Rooms-katholieke parochies in de West-Betuwe, te weten Buren/Geldermalsen, Culemborg, Linge, Maurik, Tiel en Varik. Deze parochies werkten eerder samen in het parochieverband West-Betuwe.

Opbouwen van geloof

De parochie heeft tot doel het geloofsleven en de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschappen te versterken. Hiervoor wordt gemeenschappelijk pastoraal beleid ontwikkeld en een actief vrijwilligersbeleid gevoerd. Tevens is op het gebied van diaconie, liturgie, catechese en gemeenschapsopbouw meer mogelijk door samenwerking.

Een gezamenlijk Pastoraal Team
Vanaf 1 september 2013 is er een Pastoraal Team gevormd met de parochie H. Paus Johannes XXIII, de parochie in Houten en omgeving. Pastoor F. Hogenelst is pastoor van beide parochies.

De parochies hebben daarmee één Pastoraal Team, maar wel elk een eigen parochiebestuur. Per geloofsgemeenschap is er een locatieraad en een pastoraatsgroep. Centrale ondersteuning van het Pastoraal Team en het bestuur vindt plaats door het secretariaat.