ons beleid

Onderweg in geloof

Het Pastoraal Team werkt met een pastoraal beleidsplan 2015-2018, getiteld: 'Onderweg in geloof.'
U kunt het beleidsplan hier lezen of downloaden.