trouwen in de kerk

Wanneer mensen willen trouwen voor de kerk, is dat een welbewuste keuze. Het woord van trouw wordt in de kerk ten overstaan van God, familie en de geloofsgemeenschap opnieuw en in alle openheid uitgesproken.

Klik hier voor een filmpje met een uitleg van het kerkelijk huwelijk.
 
Voorbereiding
Aan het kerkelijk huwelijk gaat een huwelijksvoorbereiding, met andere a.s. bruidsparen en als stel apart, vooraf. Deze voorbereiding is van belang om voor onze kerk een geldig huwelijk te kunnen sluiten. Tijdens de voorbereiding wordt er op zoek gegaan naar de betekenis van jullie relatie als toekomstig echtpaar, jullie geloof en jullie band met de kerkgemeenschap. Woorden als Sacrament en Verbond krijgen (opnieuw) betekenis. Het worden begrippen waarin God en mensen centraal staan. Met elkaar laten we de betekenis van God, geloven en kerk in ons leven en in onze relatie tot uiting komen.

Aanmelden
Willen jullie je huwelijk kerkelijk inzegenen? Klik dan hier voor het aanmeldformulier. Het is vanwege de voorbereidingen van groot belang dat jullie je tijdig aanmelden, minimaal 6 maanden voor de gewenste huwelijksdatum. Voor de inhoudelijke voorbereiding ontvangen jullie te zijner tijd een uitnodiging.