Doe een gift!

Het rekeningnummer van de parochie is:
NL98 ABNA 0470 1688 54
Ten name van:
R.K. Parochie H. Suitbertus

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hartelijk dank voor uw onmisbare bijdrage.