misschien katholiek worden

Elk jaar kiezen mensen ervoor om katholiek te worden.
Doop, vormsel en eerste heilige communie: dit zijn de drie ‘initiatiesacramenten’ waarmee jouw leven op bijzondere wijze wordt verbonden met God. Je wordt lid van onze geloofsgemeenschap én van de wereldwijde katholieke Kerk.
Gedoopt of gevormd worden is iets bijzonders. Het is goed om individueel of samen met een groep hiernaar toe te leven.

Wilt u meer informatie?
Neem contact op met Laura de Vries, pastoraal werker.