Skip Navigation LinksContact-Tiel

​​​​Geloofsgemeenschap Tiel​
Kerkgelegenheid: Dominicuskerk, Sint Walburgkerkpad 3 in Tiel

Inloopkapel

Van maandag tot en met zaterdag is de inloopkapel geopend van 9.00-17.00 uur. De ingang is aan de linkerkant naast de hoofdingang van de kerk.


Parochiecentrum:

Bereikbaarheid van het  parochiecentrum in Tiel

Op werkdagen tussen 9:30-11:00 uur

St. Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel, 0344-613701

Secretariaat:

Secretariaat Dominicus geloofsgemeenschap Tiel

Secretarieel medewerker: mevrouw A.G.M. van den Braak

secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl

www.suitbertusparochie.nl  


Locatieraad:

De leden van de locatieraad zijn:

Mevrouw M.C. A. van den Besselaar
De heer P.J. van den Ende
De heer  A.M.R. Pruijn
De heer L.H. Spaan
Mevrouw M.R.L.H.Reuvers-Meulenijzer
voorzitter
secretaris
penningmeester
gebouwen beheer
vrijwilligers


Correspondentie voor de locatieraad kan worden gestuurd aan:

Locatieraad St. Dominicus, t.a.v. de secretaris:

St Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel, tel. 0344 – 613701.

e-mail: locatieraad.tiel@suitbertusparochie.nl


Pastoraatsgroep Dominicus geloofsgemeenschap

Deze groep is een aanvulling op het pastorale team en is daardoor oog en oor voor het team. Ze zijn het aanspreekpunt voor parochianen waar het over pastorale zaken gaat.

De pastoraatsgroep is via mail bereikbaar: pastoraatsgroep@dominicustiel.nl
De groep bestaat uit:  

Mevrouw W. Koemans

De heer N. Enthoven

Mevrouw A. Enthoven

De heer N.J.M. Faber

Contactpersoon: mevrouw A. Enthoven  tel.  0344–634899 / 06-43984186
adri.enthoven@hetnet.nl.


Uitvaartviering:

Telefoon 0344 – 613701.

Werkgroep Rouw en Uitvaart:

de heren K. Faber en G. Oomen en mevrouw A. Enthoven.


Woord- en communieviering

Contactpersoon:  de heer N.L.M. Enthoven     tel. 0344-634899

nico.enthoven@hetnet.nl

   

Communie thuis

Contactpersoon:    pastor E. van de Moosdijk tel. 0345–512660   

e.vandemoosdijk@suitbertusparochie.nl


Walburgkoor

Contactpersoon: de heer R.H.R.A. Verschoor  tel. 0344 – 619060

rhraverschoor-c@telfort.nl


Gemengd koor Soli Deo Gloria

Contactpersoon : de heer A.M. Weijenberg  tel. 0344 – 620256

andreengerry@hotmail.com


Mescalanza

Contactpersoon: de heer J.W.A.M. van Loon  tel. 0344 – 618210

janvanloon-1964@hotmail.com


Chantiel

Contactpersoon: mevrouw Myrthe Walravens

jkchantiel@gmail.com


Doreminicus

Dirigent en contactpersoon: mevrouw S.E. Visscher  tel. 06-19404413

sarah.mobach@gmail.com


Overleg Liturgie

Contactpersoon:  mevrouw M.R.L.H. Reuvers – Meulenijzer  tel.  0344-610547

maritareuvers@hotmail.com

                            

Jeugd en Liturgie

Contactpersoon:  mevrouw Maartje van Rooijen-Reuvers  tel. 06-21104056

vanrooyenmaartje@gmail.com


Acolieten en misdienaars

Contactpersoon: mevrouw A.E. van den Berg-Broers  tel. 0344-615332

liesjebroers@hotmail.com


Lectoren

Contactpersoon: de heer  P.J.C. Gruijthuijsen  tel. 0344 - 616975

peter.gruijthuijsen@planet.nl


Bloemengroep

Contactpersoon: mevrouw C.A.M. de Bont  tel. 0344 – 616547  

w.bont6@upcmail.nl


Collectantencollege

Contactpersoon:  de heer J.A.M. van Toor  tel. 0344-611356

h.vantoor@kpnplanet.nl


Kostersgilde

Contactpersoon:  de heer J.N.M. Seure  tel. 0344-614855

hansseure@upcmail.nl


Beheercommissie (BHC)

Contactpersoon: de heer L.H. Spaan tel. 0344 – 617361  /  06-44264694

b.spaan2@kpnplanet.nl


Katholieke Bond voor Ouderen (K.B.O.)

Contactpersoon:    de heer J.M. Verkley  tel. 0344–634821

jm.verkley@planet.nl


Missie, Ontwikkeling en Vrede ( MOV)

Contactpersoon:  mevrouw A. Morshuis-Kottink  tel. 0344-607245

anky.morshuis@upcmail.nl


Ouderendag

Contactpersoon: mevrouw I.F.M. Stavenuiter  tel. 0344 – 630040

i.stavenuiter@planet.nl


Kerstattenties

Deze werkgroep heeft als doel een speciale groep parochianen (ongeveer 225) een kerstattentie te bezorgen.


Bezoekgroep

Contactpersoon: mevrouw W. Koemans  tel.0344-619143

willy@koemans.com

Voor Vrijthof: mevrouw P.J. Jacobs  tel.0344-615500

Voor het ziekenhuis: mevrouw N.M.G. Stavenuiter   tel.0344-654902

   

Amnesty International

Contactpersoon:  mevrouw M. van de Griendt  tel: 0344-619501

w.m.van.de.griendt@lycos.com


Doopsel

Contactpersoon: mevrouw E.N. van Gelderen – Groen  tel. 0344 – 613836

esragroen@online.nl

Voor info over doopdata zie: www.suitbertusparochie.nl


Eerste Heilige Communie

Contactpersoon: mevrouw J.P.M. Vizee – Gerritzen  tel. 0344 – 632687

jose.vizee@planet.nl


Vormsel

Contactpersoon: de heer J.W.A.M. van Loon  tel. 0344-618210

janvanloon-1964@hotmail.com


Huwelijk

Contactpersoon: mevrouw L. Weijman  tel. 030-6378642

lweijman@kerkmail.nl


Volwassenencatechese

Contactpersoon:mevrouw L. de Vries, pastoraal werkster  tel. 0345-512660

pwldevries@gmail.com


Biecht

Een afspraak maken voor een persoonlijke biecht gaat via pastoor

F.G. Hogenelst   tel. 0345–512660

pastoor.hogenelst@gmail.com


Ziekenzalving

Contactpersoon: pastoor F.G. Hogenelst  tel. 0345–512660

pastoor.hogenelst@gmail.com


Schoonmaakgroep:

Contactpersoon: mevrouw W.J Niekerk–van Dijk  tel. 0344–634408

wniekerk@upcmail.nl


Lopers  Kerkbalans:

Contactpersoon: de heer P.J. van den Ende  tel. 0344-612064

pj.vd.ende@planet.nl

               

Koffiegroep

Contactpersoon: mevrouw C. van Oort   0344 – 620766

j.oort1@upcmail.nl


Bezorgers PK (Parochieel Kontakt)

Contactpersoon: mevrouw M. van Zuilen  0344 – 617962

riazuilenvan@gmail.com


Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De PCI heeft als doel het beheren van fondsen t.b.v. de ondersteuning van individuele noden en diaconale doelen.

U kunt een bijdrage leveren aan de PCI via

rek.nr. NL87RABO0132364204 t.n.v. PCI Suitbertusparochie.


Begraafplaats

Onze geloofsgemeenschap heeft een eigen begraafplaats aan de J.D. van Leeuwenstraat, terwijl op de algemene begraafplaats aan de Papesteeg in Tiel ook een gedeelte voor onze geloofsgemeenschap is gereserveerd.

Administratie: de heer G. Heuvel   tel. 0344-617096

gerritheuvel@hetnet.nl


Kerkbalans

Contactpersoon: de heer P.J. van den Ende   tel. 0344-612064

pj.vd.ende@planet.nl


Inloophuis

Het inloophuis is een plaats waar iedereen, die gezelligheid zoekt of een praatje met anderen wil maken, vrij kan binnenlopen.

De organisatie berust bij de Raad van Kerken in Tiel.

Het adres is Kerkplein 1 (naast de St Maartenskerk).

Openingstijden: iedere middag van 12.00-15.00 uur.

Contactersoon: de heer H. van Peer  tel. 0344-622733 /

www.inloophuistiel.nlParochieel Kontakt (PK)

Het informatieblad van de dominicus geloofsgemeenschap Parochieel Kontakt (PK) verschijnt tien keer per jaar. U kunt het niet missen!

Redactie PK: mevrouw T. Gresnigt St. Walburgkerkpad 3  tel. 0344 – 613701

secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl


Stichting Vrienden van de St. Dominicus

De heer R.A. de Wit, secretaris  tel. 0344–681467

r.a.dewit@planet.nl


Financien
Bankrekening NL15 INGB 0002 5104 01 ten name van H. Suitbertus kerkbijdrage H. Dominicus