Skip Navigation LinksContact-Tiel

​​​​Geloofsgemeenschap Tiel​
maakt deel uit van de H. Suitbertusparochie in de West-Betuwe.
Kerkgelegenheid: Dominicuskerk, Sint Walburgkerkpad 3 in Tiel

Inloopkapel

Van maandag tot en met zaterdag is de inloopkapel geopend van 9.00-17.00 uur. De ingang is aan de linkerkant naast de hoofdingang van de kerk.


Parochiecentrum:

Bereikbaarheid van het  parochiecentrum in Tiel

Op werkdagen tussen 9:30-11:00 uur

St. Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel, 0344-613701

Secretariaat:

Secretariaat Dominicus geloofsgemeenschap Tiel

Secretarieel medewerker: mevrouw A.G.M. van den Braak

secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl

www.suitbertusparochie.nl  


Locatieraad:

De leden van de locatieraad zijn:

Mevrouw M.C. A. van den Besselaar
De heer P.J. van den Ende
De heer  A.M.R. Pruijn
De heer L.H. Spaan
Mevrouw M.R.L.H.Reuvers-Meulenijzer
voorzitter
secretaris
penningmeester
gebouwen beheer
vrijwilligers


Correspondentie voor de locatieraad kan worden gestuurd aan:

Locatieraad St. Dominicus, t.a.v. de secretaris:

St Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel, tel. 0344 – 613701.

e-mail: locatieraad.tiel@suitbertusparochie.nl


Pastoraatsgroep Dominicus geloofsgemeenschap

Deze groep is een aanvulling op het pastorale team en is daardoor oog en oor voor het team. Ze zijn het aanspreekpunt voor parochianen waar het over pastorale zaken gaat.

De pastoraatsgroep is via mail bereikbaar: pastoraatsgroep@dominicustiel.nl
De groep bestaat uit:  

Mevrouw W. Koemans

De heer N. Enthoven

Mevrouw A. Enthoven

De heer N.J.M. Faber

Contactpersoon: parochiecentrum in Tiel, St. Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel, tel. 0344-61 37 01, secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl


Uitvaartviering:

Telefoon 0344 – 613701.

Werkgroep Rouw en Uitvaart:

de heren K. Faber en G. Oomen en mevrouw A. Enthoven.


Woord- en communieviering

Contactpersoon:  mevrouw Willy Koemans, tel.0344-619143
willy@koemans.com
  
Meer weten over:
Koren
Acolieten en misdienaars
Doopsel
Eerste Heilige Communie
Vormsel
Huwelijk
Volwassenencatechese
Ziekenzalving
Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Begraafplaats

Meer informatie over werkgroepen klik hier voor het INFORMATIEBOEKJE Geloofsgemeenschap St. Dominicus - Tiel

FINANCIËN
   
Betalingen
Er is veel geld nodig ten behoeve van het onderhoud van onze kerkelijke gebouwen. Er wordt veel gratis werk gedaan door vrijwilligers van de beheercommissie. Klein onderhoud gebeurt vrijwel alleen door hen, zodat er alleen materiaalkosten zijn.
Natuurlijk wordt er geld gereserveerd voor grote noodzakelijke uitgaven. We willen tenslotte dat onze gebouwen in goede staat zijn om ons allen te huisvesten tijdens vieringen en bij de vele taken die vanuit het parochiecentrum door onze vrijwilligers gedaan worden.
Veel geld is er nodig. Mede daarvoor is onze jaarlijkse actie Kerkbalans. Zonder uw steun in deze kunnen we niets.

Mocht u iets willen bijdragen aan kerkelijke of parochiële doelen, dan vindt u hieronder de giro- of bankrekeningnummers.
Wanneer u de juiste betaling op het juiste nummer zet, weet u zeker dat u goed zit, terwijl u er onze administratie ook een plezier mee doet.

Grafrechten begraafplaats J.D. van Leeuwenstraat
NL63 RABO 0151 1977 68,   t.n.v. administratie r.-k-. kerkhof, Tiel.

Abonnementsgeld Parochieel Kontakt
NL21 RABO 01541 1009 42,  t.n.v. r.-k. kerkbestuur Suitbertus onder vermelding van ‘PK /Dominicus Tiel’.

Kerkbalansbijdrage
NL15 INGB 0002 5104 01,  t.n.v. H.Suitbertus kerkbijdrage St. Dominicus, Tiel

Misintenties
NL84 INGB 0014 745 57,  t.n.v. r.-k parochie H. Suibertus, Tiel
€ 10,- per intentie.

Stichting Vrienden van de St. Dominicus
Het banknummer van de stichting is NL88 RABO 0362 9699 49

Giften en donaties:
U kunt een bijdrage leveren aan de PCI via
rek.nr. NL87 RABO 0132 3642 04 t.n.v. PCI Suitbertusparochie.

Diaconie Tiel Inloophuis
 rek.nr.: NL91 RABO 0328 0334 05  t.n.v. diaconie Tiel Inloophuis

Alle andere betalingen
NL 72 RABO 0151 1056 50   t.n.v. r.-k. geloofsgemeenschap St. Dominicus.